Chat au sabre, Kazuaki Horitomo

Chat au sabre par Kazuaki Horitomo