Yang Chengfu

Photographie colorisée de Yang Chengfu