Chat tatoué, Kazuaki Horitomo

Chat tatoué par Kazuaki Horitomo